Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Allen Ginsberg,
Hu
http://www.talachu.org/tacphamdich.php?bai=184
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 34.231.147.28)