Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Walter Skrobanek,
Nhat ky Sai Gon 1975
http://www.talachu.org/tacphamdich.php?bai=256
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 3.239.91.5)