Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Cung Tram Tuong,
Viet Nam 1968 va bon bai tho khac
http://www.talachu.org/tho.php?bai=218
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 44.222.64.76)