Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Le Dat,
Ngo loi (2)
http://www.talachu.org/tho.php?bai=33
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 18.207.134.98)